ΑΠΩΘΗΣΗ
ΕΡΠΕΤΩΝ & ΠΤΗΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΩΘΗΣΗΣ AN.FO.PEST

ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ


-  Η νομοθεσία απαγορεύει την καταπολέμηση (θανάτωση) των φιδιών, ενώ επιτρέπει την απώθηση τους με συγκεκριμένα σκευάσματα απωθητικά (repellents) που διαθέτουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-  Η απομάκρυνση των φιδιών επιτυγχάνεται με ειδικές εφαρμογές απώθησης ερπετών

ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ


- Μηχανικά μέσα απώθησης, όπως ακίδες (καρφιά) απώθησης και δίκτυα τοποθετούνται στα σημεία που τα πτηνά εμφανίζονται τακτικά, όπως μπαλκόνια, περβάζια κ.ά.

- Βιοακουστικά συστημάτα, που παράγουν ήχους φυσικών θηρευτών η χρήση αυτών γίνεται μόνο σε βιομηχανικές περιοχές

© 2020 All Rights Reserved.
by Axionseo.