ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Είναι η διαδικασία που διενεργείτε για την καταπολέμηση των μικροβίων και κατά συνέπεια τη μείωση του μικροβιακού φορτίου σε έναν χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο καθαρισμός, η αφαίρεση δηλαδή των ρύπων.

© 2020 All Rights Reserved.
by Axionseo.